ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษา ทางน้ำที่ ๔, ๕ และ ๖) ๑๔ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

วันที่:12 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ