ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดหาระบบความปลอดภัยและควบคุมเรือเมืองท่าเชียงแสน จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๐ ก.พ. ๖๓)

วันที่:18 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ