ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอำนวยความปลอดภัย เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ๒๙ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓)

วันที่:13 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ