ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดหาระบบความปลอดภัยและควบคุมเรือเมืองท่าเชียงแสน จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23-26 มี.ค. 63)

วันที่:23 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ