ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี (ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราด) ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓)

วันที่:30 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ