ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ขับปั๊มขุด พร้อมเกียร์และพร้อมติดตั้ง สำหรับเรือเจ้าท่า ข.๑๕ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓)

วันที่:07 เมษายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ