ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่แม่น้ำลำโดมใหญ่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (๘๑.๑๐.๑๕.๐๗) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:08 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ