ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 ฟุต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:10 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ