ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเรือกู้ภัยความเร็วสูง สีสัม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี จำนวน 1 ลำ (25.11.15.10) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:09 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ