ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:13 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ