ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือ เรือเจ้าท่า ข.43 (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว) และเรือเจ้าท่า 243 (เรือพี่เลี้ยง) รวม 50 รายการ(e-bidding)(25.11.15.02) (วิจารณ์วันที่ 29 ต.ค.-3พ.ย.58)

วันที่:29 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ