ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราจ้างเหมาซ่อมทำเรือเรือเจ้าท่าข.11(เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12นิ้ว)และเรือเจ้าท่า 211(เรือพี่เลี้ยง)รวม61รายการ(e-bidding)(25.11.15.02)(วิจารณ์วันที่ 29ต.ค.-3 พ.ย.58)

วันที่:10 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ