ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่าข.๔๐๕(โป๊ะบรรทุกรถขุดตักดิน) รวม ๒๙ รายการ (25.11.15.02)โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(วิจารณ์วันที่ 12-17 พ.ย.58)

วันที่:12 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ