ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง(81.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 12-17 พย.58)

วันที่:12 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ