ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๑๑ (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว) และเรือเจ้าท่า๒๑๑(เรือพี่เลี้ยง) รวม ๖๑รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) (ครั้งที่ ๒) (วิจารณ์วันที่ 13-18 พย.58)

วันที่:13 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ