ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (e-bidding)(72.14.12.06)(ครั้งที่2)(วิจารณ์วันที่ 13-18 พ.ย.58)

วันที่:13 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ