ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกสาครวิสัยจำนวน 87 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(25.11.15.02) (วิจารณ์วันที่ 13-18 พ.ย.58)

วันที่:13 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ