ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.49 (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้ว)และเรือเจ้าท่า249(เรือพี่เลี้ยง)(e-bidding)(วิจารณ์วันที่20-25 พย.58)

วันที่:20 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ