ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 803 รวม 60รายการ(25.11.15.02) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 24 -27 พ.ย.58)

วันที่:25 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ