ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเล ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ (81.10.15.03)โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 24 -27 พ.ย. 58)

วันที่:30 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ