ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการทำงานระบบไฟฟ้า เรือเจ้าท่า ข.12 จำนวน 1 เครื่อง(40.14.22.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (วิจารณ์วันที่ 1-4 ธค. 58)

วันที่:02 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ