ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือชลธารานุรักษ์ จำนวน 51 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 21-24 ธ.ค.58)


วันที่:21 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ