ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย เขื่อนป้องกันตลิ่งพังโป๊ะเทียบเรือพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐม(30.22.20.12) (e-bidding)(วิจารณ์วันที่ 24-29 ธ.ค. 58)


วันที่:24 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ