ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานอาคารชุดพักอาศัย10หน่วยเขื่อนป้องกันตลิ่งพังโป๊ะเทียบเรือพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร(30.22.20.12) (e-bidding) (วิจารณ์วันที่13-18 ม.ค. 58)


วันที่:13 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ