ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 3 จังหวัดสงคราม และสิง่ก่อสร้างประกอบ (30.22.20.12) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 19-25 ก.พ.. 59)


วันที่:19 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ