ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 305 (เรือบรรทุกดินชนิดเปิดท้อง) จำนวน 35 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 13-16 กันยายน 2559)

วันที่:13 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ