ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.17เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว) และเรือเจ้าท่า 217 (เรือพี่เลี้ยง) รวม 64 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณวันที่ 13-16 กันยายน 2559)

วันที่:13 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ