ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ ๑๓-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙)


วันที่:13 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ