ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำบ้านดอน ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (72.14.12.06) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 19-22 ก.ย. 59)

วันที่:22 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ