ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำน่าน ตำบลขึ่ง – ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13-16 กันยายน 2559)

วันที่:22 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ