ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ย.1 (โป๊ะบรรทุกรถขุด), เรือเจ้าท่า ย.101 (เรือพี่เลี้ยง) และเรือเจ้าท่า ย.2 (โป๊ะบรรทุกอุปกรณ์) จำนวน ๔๗ รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 13-18 ต.ค.59)

วันที่:13 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ