ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยมโรงเรียนบ้านนา หมูที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (81.10.15.07) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 14-19 ต.ค.59)

วันที่:14 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ