ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (81.10.15.07) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 19-25 ต.ค.59)

วันที่:20 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ