ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (30.22.20.12) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 2-7 พย.59)

วันที่:03 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ