ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ฟุต จำนวน ๓ ลำ (25.11.15.02) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 23 – 28 พ.ย. 2559)


วันที่:24 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ