ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หน่วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (30.22.20.12 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59)

วันที่:29 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ