ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (81.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 1 – 7 ธ.ค.59)


วันที่:01 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ