ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (81.10.15.07) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ธ.ค. 2559)

วันที่:02 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ