ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติงานสินค้าเหลวในระวาง จังหวัดสมุทรปราการ ๑ชุด (78.11.19.01 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 ธ.ค.59)


วันที่:06 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ