ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือชลธารานุรักษ์ จำนวน 40 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 26-29 ธ.ค.59)

วันที่:27 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ