ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำประแสร์ (ด้านนอก) ตำบลทางเกวียน – ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๑๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)


วันที่:17 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ