ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือเจ้าท่า ข.๕ และเรือเจ้าท่า ข.๗ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ KVA ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท ๑ เฟส ที่ ๑๕๐๐ รอบ/นาที พร้อมติดตั้ง กรุงเทพมหานคร ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๓ พ.ย. ๖๐)

วันที่:08 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ