ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๗ และเรือเจ้าท่า ๒๗ รวม ๕๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันที่:26 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ