ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์ประจำเรือ เพื่อความปลอดภัย ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือให้กับเรือของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ จำนวน 33 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562)

วันที่:08 สิงหาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ