ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๑ ม.ค. ๖๓)

วันที่:28 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ