ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 206 จำนวน 99 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 28 – 31 มกราคม 2563)

วันที่:29 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ