ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองมีน ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)

วันที่:29 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ