ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ และ AIS AtoN ในร่องน้ำเขตท่าเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑๔ ทุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

วันที่:16 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ