ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่เจ้าพระยา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2561)

วันที่:12 กรกฎาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ