ร่างประกาศเชิญชวน (วิจารณ์) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:06 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ